Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) tổ chức tập huấn “ Công tác bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp” năm 2019

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường...

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và phổ biến các văn bản pháp luật mới, các quy định mới đến doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 08 lớp tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp” cho đối tượng là bộ phận bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trong KCX, KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

Nội dung chính của tập huấn trình bày tóm tắt những điểm mới, thay đổi của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/1015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.


Tập huấn cho các doanh nghiệp tại KCX Tân Thuận

Tại buổi tập huấn, HEPZA cũng nhắc lại các quy định trong công tác phân loại Chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, quản lý Chất thải nguy hại và trình chiếu các thông tin tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, phổ biến Chỉ thị số 19-CTU/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

 

Tập huấn cho các doanh nghiệp tại KCN Hiệp Phước

Tham dự tập huấn có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã đặt nhiều câu hỏi và nêu các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. HEPZA và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp tục tiếp nhận các ý kiến của doanh nghiệp trong thời gian tới để kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể để thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

 

Hình ảnh tập huấn tổ chức tại HEPZA.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37236445