Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Môi trường Môi trường

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) tổ chức tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất năm 2020” (5/8/2020 14:17)

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất...


Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) đã phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp đã tổ chức 07 lớp tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường và An toàn hóa chất năm 2020” từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Tại hội nghị tập huấn, đại diện HEPZA đã phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 40/2019NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP liên quan đến các hồ sơ pháp lý môi trường; các quy định về quản lý về nước thải, khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; các quy định mới về quan trắc môi trường định kỳ; hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm; thông tin đến doanh nghiệp về các lỗi và mức xử lý vi phạm hành chính thường gặp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đại diện Sở Công Thương cũng đã phổ biến các quy định liện quan đến hoạt động hóa chất như: Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp,…

Doanh nghiệp tham dự tập huấn tại KCN Vĩnh Lộc

Trong buổi tập huấn, HEPZA cũng tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, phổ biến Chỉ thị số 19-CTU/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” thông qua các đoạn phim tuyên truyền.

Đại diện Hepza và Sở Công Thương cũng đã giải đáp các thắc mắc, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và hoạt động hóa chất và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện  các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tồn trữ, sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm

Tập huấn cho các doanh nghiệp tại HEPZA

Tham dự tập huấn có 620 người từ 435 doanh nghiệp đang hoạt động trong các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Dự thảo “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại, lưu giữ, chuyên giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố”(27/7/2020)
Hướng dẫn thủ tục vận hành thử nghiệm và thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường(23/7/2020)
Hội nghị tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất” năm 2020 tại Khu công nghiệp Hiệp Phước(23/7/2020)
Tọa đàm “Đánh giá thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam”(16/7/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38243055