Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (15/1/2018 9:05)

Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...


Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 68/UBND-VX ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông báo về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được Ban Quản lý cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp.

2. Nội dung và mức thu:

  • Cấp giấy phép lao động: mức thu 600.000 đồng/ 01 giấy phép

  • Cấp lại giấy phép lao động: mức thu 450.000 đồng/ 01 giấy phép

Quy định này áp dụng từ ngày 01/01/2018

CÁC TIN BÀI KHÁC:
V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các KCX-KCN dịp Tết năm 2018(9/1/2018)
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2018(12/12/2017)
Báo cáo tình hình tiền lương 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018(6/12/2017)
Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017 về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng(6/12/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
32473431