Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế

Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP...

Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. Việc xuất khẩu chỉ được thực hiện với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa là 25% sản lượng cho xuất khẩu và 75% sản lượng cho công tác phòng, chống dịch).

Không áp dụng quy định trên đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 01 tháng 3 năm 2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37861285