Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày 05/11/2019, Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Ngày 05/11/2019, Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam chính thức có hiệu lực.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất. (Trong đó có các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Chlordimeform; Isobenzen; Isodrin…).

b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil chỉ được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 12/02/2020; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/02/2021

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37236445