Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hội nghị gặp gỡ các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Quận Bình Tân

Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực...

Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Quận Bình Tân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Thinh - Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết công tác tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua được Trung ương, Thành phố và quận Bình Tân quan tâm tổ chức thực hiện.

Theo đó, sau khi Thành phố công bố danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố giai đoạn 2018 – 2020, Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn Quận để chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Quận trong năm 2018, đồng thời nắm bắt thông tin, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định đầu tư, sản xuất.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng trao đổi xoay quanh các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ kích cầu đầu tư, quy hoạch đất đai và kiến nghị các chính sách thuế…Các vấn đề nêu trên cũng đã được đại diện Sở Công Thương Thành phố và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận giải đáp theo thẩm quyền và cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đối với những kiến nghị, góp ý sửa đổi quy định pháp luật, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân sẽ tổng hợp và kiến nghị các cơ quan chức năng có liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37093015