Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo Các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Nhằm trao đổi, thảo luận để tìm kiếm giải pháp giúp các doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp...

 Nhằm trao đổi, thảo luận để tìm kiếm giải pháp giúp các doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ chuyển đổi số hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố;

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp” với những thông tin chính như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2022 (Thứ Hai)

2. Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ

244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

3. Nội dung: theo Chương trình đính kèm.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố được biết và sắp xếp thời gian tham gia Hội thảo nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, điện thoại: 3932 016903 (gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390785