Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng Đại diện Commend Holdings Limted tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam...

Thực hiện Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, ngày 30/5/2018 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố chấm dứt hoạt động Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, cụ thể như sau:

  • Tên thương nhân: Commend Holdings Limited;

  • Tên Văn phòng Đại diện: Văn phòng Đại diện Commend Holdings Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh (Giấy phép số 41-002933 cấp lần đầu ngày 18/03/2010, gia hạn lần thứ 1 này 28/7/2015);

  • Địa chỉ trụ sở Văn phòng Đại diện: Lô III-26, đường 19/5A, Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thương nhân nước ngoài và người đứng đầu Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35404220