Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THƯ MỜI HỌP THƯ MỜI HỌP
Giấy mời số 445/GM-BQL ngày 24/01/2019

  • Người chủ trì: Ông Nguyễn Hoàng Năng

  • Người tham dự cuộc họp: các Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp 

  • Thời gian: 10 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2019 (thứ Sáu)

  • Địa điểm: Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

  • Nội dung cuộc họp: Ngày hội "Vui tết cùng công nhân" Xuân Kỷ Hợi 2019

  • Đầu mối liên hệ (nếu có):

  • Đính kèm tài liệu cuộc họp: không có

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45918132