Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THƯ MỜI HỌP THƯ MỜI HỌP
Thư mời họp số 1647/BQL-VP

  • Người chủ trì: Ông Nguyễn Hoàng Năng

  • Người tham dự cuộc họp: đại diện các Phòng Xây dựng, Đầu tư, Doanh nghiệp, Văn phòng và Công ty Nhựt Thành

  • Thời gian: 14 giờ 30 ngày 09/05/2018

  • Địa điểm: Trụ sở Công ty Nhựt Thành

  • Nội dung cuộc họp: những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của KCN An Hạ

  • Đầu mối liên hệ (nếu có):

  • Đính kèm tài liệu cuộc họp: đính kèm

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45917996