Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THƯ MỜI HỌP THƯ MỜI HỌP
Tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Ban Quản lý và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp KCX - KCN năm 2019

  •  Người chủ trì: Lãnh đạo Ban Quản lý, các Sở ngành

  • Người tham dự cuộc họp: đại diện doanh nghiệp các Khu chế xuất, khu công nghiệp 

  • Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2019 (thứ Sáu)

  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

  • Nội dung cuộc họp: gặp gỡ giữa Ban Quản lý và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp KCX - KCN năm 2019.

  • Đầu mối liên hệ (nếu có): tonghop.hepza@tphcm.gov.vn

  • Đính kèm tài liệu cuộc họp: đính kèm

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45344148