Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THƯ MỜI HỌP THƯ MỜI HỌP
Giấy mời họp số 176/GM-BQL ngày 09/01/2019

  • Người chủ trì: Ông Nguyễn Hoàng Năng

  • Người tham dự cuộc họp: các Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp 

  • Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019 (thứ Sáu)

  • Địa điểm: số 199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

  • Nội dung cuộc họp: tổng kết công tác năm 2018

  • Đầu mối liên hệ (nếu có):

  • Đính kèm tài liệu cuộc họp: đính kèm

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45931697