Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Chương trình phối hợp toàn diện trong bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó BĐKH (23/4/2018 22:25)Khuyến khích các doanh nghiệp sáng tạo, không làm ô nhiễm môi trường (20/4/2018 15:39)Đề nghị báo chí cấp tin vi phạm pháp luật tài nguyên, môi trường (19/4/2018 15:26)

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp, cung cấp các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh… Đây là các địa phương có tên trong kế hoạch thanh tra năm 2018.Giảm khai thác và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất (18/4/2018 15:38)

Giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất là nội dung quyết định 1242/QĐ-UBND vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 30/3/2018.

Các tin khác:
Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa  (17/4/2018)
Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.  (16/4/2018)
Khởi động giai đoạn 2 Dự án SPI-NAMA  (16/4/2018)
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018.  (16/4/2018)
Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước  (16/4/2018)
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ tại Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 5 năm 2018.  (16/4/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38431642