Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/6/2018 10:14)Tăng lương cho cán bộ, công chức từ 1/7/2018 (11/6/2018 10:08)Trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các sai sót được chấp nhận trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (7/6/2018 15:06)Các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018. (5/6/2018 09:51)

Các tin khác:
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.  (1/6/2018)
KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, XÉT ĐẾN NĂM 2025  (31/5/2018)
NGHỊ ĐỊNH 69/2018/CĐ-CP NGÀY 15/5/2018 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 15/5/2018  (25/5/2018)
Thực hiện thí điểm 3R tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương  (22/5/2018)
Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước  (17/5/2018)
Ngày Môi trường thế giới năm 2018: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”  (17/5/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40200522