Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (8/3/2019 10:57)

Tại Công văn 1036/VPCP-TH ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.Quy định về lệ phí trước bạ (7/3/2019 10:54)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn (1/2/2019 10:43)

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài viết có tựa đề: “Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2019).Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (1/2/2019 10:41)

Ngày 19/01/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” với mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Các tin khác:
Hạn chế khai thác nước dưới đất  (21/1/2019)
Hoạt động viễn thám  (21/1/2019)
Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước  (5/12/2018)
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập  (5/12/2018)
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước  (21/11/2018)
Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  (13/11/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40200159