Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nghị định mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương (27/5/2013 15:17)Nghị định mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động (27/5/2013 15:12)Nghị định mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (20/5/2013 15:05)Nghị định mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động (20/5/2013 11:41)

Các tin khác:
Nghị định mới quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động  (17/5/2013)
Nghị định mới quy định Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công  (14/5/2013)
Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy KCN Tân Bình  (13/5/2013)
Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy KCN Tân Thới Hiệp  (13/5/2013)
Thực Hiện Tuần lễ An Toàn Giao Thông Đường Bộ lần 2  (13/5/2013)
Thông báo mở lớp huấn luyện “An toàn vận hành thiết bị nâng”  (7/5/2013)
Các trang: 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40626211