Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tổ chức Hội nghị giới thiệu nguồn vốn từ chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh (31/7/2013 16:32)Về việc tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp KCX, KCN TP.Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (31/7/2013 16:25)Hướng dẫn về thời hạn nộp thuế, xác định trước mã số và trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi (22/7/2013 11:49)Nghị định 71/2013/NĐ-CP quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (16/7/2013 15:39)

Các tin khác:
Đăng ký lại đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  (15/7/2013)
Tổ chức bán hàng lưu động tại Ban Quản lý ngày 22/7/2013  (9/7/2013)
Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN  (3/7/2013)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013.  (3/7/2013)
Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ  (3/7/2013)
Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi  (3/7/2013)
Các trang: 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38648299