Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động (5/11/2013 07:57)

Ngày 25/10/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC (phần 1/2) (4/11/2013 15:23)

Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2012. Để thực hiện Luật Viên chức, Chính Phủ đã ban hành một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này...Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giáo dục (30/10/2013 14:56)

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014...Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước của dân, do dân, vì dân (29/10/2013 09:16)

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước của dân là Nhà nước được tổ chức sao cho tất cả quyền lực trong nước là của toàn thể nhân dân...

Các tin khác:
Nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ  (25/10/2013)
Thông tin về Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.  (25/10/2013)
Thông tin về Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế  (25/10/2013)
Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập  (24/10/2013)
Thông tin về Thông tư 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu  (23/10/2013)
Thông tin về Nghị định số 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.  (23/10/2013)
Các trang: 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40577710