Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (14/11/2013 13:35)

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam...Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra (13/11/2013 13:36)

Hai tháng sau ngày Quốc khánh 2/9/1945, giữa bộn bề công việc của chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt.LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2013 (11/11/2013 14:27)

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014...Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ (8/11/2013 14:51)

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời, Người không ngừng chăm lo bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ cho Đảng đủ Đức và Tài để phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước...

Các tin khác:
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC (phần 2/2)  (7/11/2013)
Kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2013) – sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới hiện đại  (6/11/2013)
Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại  (5/11/2013)
Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động  (5/11/2013)
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC (phần 1/2)  (4/11/2013)
Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giáo dục  (30/10/2013)
Các trang: 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39797050