Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014 (3/7/2014 14:35)Luật Đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014 (3/7/2014 14:32)

Luật Đấu thầu ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước.Một số điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi) (3/7/2014 14:21)Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014 (30/6/2014 15:48)

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, thu hút sự quan tâm rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và xã hội của đất nước...

Các tin khác:
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6  (27/6/2014)
Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2014)  (20/6/2014)
Chiến thắng lịch sử, bài học vô giá  (7/5/2014)
Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, Hiệp định Giơnevơ được ký kết  (6/5/2014)
Kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1886 – 2014)  (26/4/2014)
Ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2014)  (23/4/2014)
Các trang: 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39797094