Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Những mốc son vàng của Cách mạng Tháng Tám – phần 2 (25/8/2014 11:03)

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chỉ trong vòng 15 ngày, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đã nổ ra và giành thắng lợi khắp cả nước.Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (22/8/2014 17:13)Những mốc son vàng của Cách mạng Tháng Tám (13/8/2014 10:40)Ngày thương binh liệt sỹ - phần cuối (29/7/2014 10:31)

Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”; từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Các tin khác:
Ngày thương binh liệt sỹ - phần 2  (28/7/2014)
Ngày thương binh liệt sỹ  (25/7/2014)
LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN – Kỷ niệm 85 năm thành lập tổ chức Công đoàn (28/7/1929 – 28/7/2014)  (24/7/2014)
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2014  (8/7/2014)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014  (4/7/2014)
Luật Tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014  (4/7/2014)
Các trang: 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798231