Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) (3/9/2020 09:38)Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc (3/9/2020 09:35)Hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh (24/8/2020 09:03)Hướng dẫn đăng ký cách ly y tế có thu phí cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh (10/8/2020 10:14)

Các tin khác:
Truyền thông về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp  (6/8/2020)
Khuyến cáo các doanh nghiệp công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc trong tình hình mới  (5/8/2020)
Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các Khu chế xuất, Khu công nghiệp  (13/7/2020)
Từ ngày 12/5/2020, Cổng dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 06 dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do COVID-19  (12/5/2020)
Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2  (11/5/2020)
Về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất  (5/5/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39792936