Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư công (8/3/2016 16:16)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Trong đó hướng dẫn chi tiết quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công…Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 (7/3/2016 16:08)

Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015 gồm 9 chương, 73 điều (so với Luật KTNN hiện hành, Dự thảo tăng 1 chương, giảm 3 điều, trong đó bổ sung 11 điều mới và bỏ 14 điều của Luật năm 2005) với những điểm mới cơ bản…Chính phủ quy định đầu tư ra nước ngoài (4/3/2016 16:01)Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (2/3/2016 09:52)

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 về kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện giao thông…

Các tin khác:
Thông tư quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường  (25/2/2016)
Hướng dẫn thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần  (28/1/2016)
Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ 1-1-2017  (28/1/2016)
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  (18/1/2016)
LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015  (16/1/2016)
Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015  (15/1/2016)
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39797126