Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Quy định về thẩm định công nghệ của dự án đầu tư (16/5/2016 15:26)

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư…Chính phủ quy định hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm (12/5/2016 15:13)Chính phủ quy định về quản lý vật liệu xây dựng (9/5/2016 14:10)

Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường bị hạn chế và xóa bỏ theo lộ trìnhChính phủ quy định chức năng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm (6/5/2016 14:07)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội…

Các tin khác:
Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia  (5/5/2016)
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số K năm 2016  (4/5/2016)
Đưa thuế nhập khẩu sắt, thép sản xuất tanh lốp xe về 0%  (29/4/2016)
Quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu  (29/4/2016)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thông tin truyền thông  (28/4/2016)
Khu vực tư nhân được tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi  (27/4/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798350