Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Khu vực tư nhân được tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (27/4/2016 14:40)

Ngày 16 tháng 03 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, vốn đối ứng của phía Việt Nam…Bộ Công Thương quy định hạn ngạch nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2016 (26/4/2016 13:49)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2016 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016…Pháp lệnh Quản lý Thị trường (25/4/2016 13:46)Thủ tướng quy định việc mua sắm tài sản nhà nước (21/4/2016 08:26)

Ngày 26 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 08/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2016…

Các tin khác:
Thủ tướng quy định về việc miễn thuế thu nhập cho chuyên gia nước ngoài  (19/4/2016)
Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương – nét đẹp trong văn hóa người Việt  (15/4/2016)
Chính phủ quy định về lao động nước ngoài – phần 2  (12/4/2016)
Chính phủ quy định về lao động nước ngoài  (11/4/2016)
Chính phủ quy định tăng cường vi chất thực phẩm  (8/4/2016)
Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, thương nhân  (6/4/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38431422