Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay (16/5/2016 15:32)

Ngày 09 tháng 5 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP, trong bối cảnh tình hình trong nước, thế giới và khu vực có những thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức; Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm…Quy định về thẩm định công nghệ của dự án đầu tư (16/5/2016 15:26)

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư…Chính phủ quy định hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm (12/5/2016 15:13)Chính phủ quy định về quản lý vật liệu xây dựng (9/5/2016 14:10)

Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường bị hạn chế và xóa bỏ theo lộ trình

Các tin khác:
Chính phủ quy định chức năng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm  (6/5/2016)
Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia  (5/5/2016)
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số K năm 2016  (4/5/2016)
Đưa thuế nhập khẩu sắt, thép sản xuất tanh lốp xe về 0%  (29/4/2016)
Quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu  (29/4/2016)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thông tin truyền thông  (28/4/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38431665