Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên tầm cao mới (5/8/2016 16:42)

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên tầm cao mới…Định hướng phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường (2/8/2016 13:57)

Ngày 22 tháng 07 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1463/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực xử lý chất thải, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường…Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động chuyên ngành xây dựng (21/7/2016 14:27)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Nghị định này quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam…Yêu cầu thực hiện về quan trắc môi trường (20/7/2016 16:25)

Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường…

Các tin khác:
Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực môi trường  (20/7/2016)
Những nghị định đầu tiên loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh  (18/7/2016)
Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc  (15/7/2016)
Thông tư hướng dẫn giao dịch tự động và trung gian thanh toán  (13/7/2016)
Nghị định quy định thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động  (24/6/2016)
Hướng dẫn một số nội dung Luật an toàn vệ sinh lao động  (22/6/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40200576