Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (4/11/2016 15:24)

Ngày 07 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” tại Quyết định số 1931/QĐ-TTg…Điều kiện đầu tư, hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (2/11/2016 21:37)

Ngày 14 tháng 10 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpQuy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (1/11/2016 21:32)

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.Campuchia dành ưu đãi cho Việt Nam (27/10/2016 14:17)

Các tin khác:
Mức thu lệ phí trước bạ  (27/10/2016)
Nhiều hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu  (26/10/2016)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (24/10/2016)
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa  (20/10/2016)
Ngày Doanh nhân Việt Nam – Để Doanh nghiệp Việt Nam thực sự là Động lực phát triển kinh tế đất nước  (13/10/2016)
Xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng  (12/10/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40199968