Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Quy định mới về làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (25/1/2021 15:21)TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ (20/1/2021 16:03)Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư (8/1/2021 14:02)Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động (4/1/2021 17:39)

Các tin khác:
Tuyên truyền quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  (23/12/2020)
Công văn số 8037/SXD-QLCLXD của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn  (23/12/2020)
Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn nhà máy, xí nghiệp trong việc thực hiện Luật Lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc”  (11/12/2020)
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (25/11/2020)
Tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa  (18/11/2020)
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM THỜI KỲ 2021 - 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050  (2/11/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40200549