Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (1/11/2016 21:32)

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.Campuchia dành ưu đãi cho Việt Nam (27/10/2016 14:17)Mức thu lệ phí trước bạ (27/10/2016 14:13)Nhiều hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu (26/10/2016 14:06)

Các tin khác:
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (24/10/2016)
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa  (20/10/2016)
Ngày Doanh nhân Việt Nam – Để Doanh nghiệp Việt Nam thực sự là Động lực phát triển kinh tế đất nước  (13/10/2016)
Xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng  (12/10/2016)
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu  (10/10/2016)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp  (29/9/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37752645