Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Công tác phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh (11/8/2017 10:26)

Ban Quản lý tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của khu công nghiệp Lê Minh Xuân, An Hạ, Vĩnh Lộc phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh…Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (2/8/2017 16:57)

Ban Quản lý tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố…Yêu cầu Doanh nghiệp lập hồ sơ Hoàn thành ĐTM (28/7/2017 15:22)

Yêu cầu các Doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai Dự án, khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành…Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các Khu chế xuất, Khu công nghiệp (24/7/2017 15:02)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường cũng như xử lý nước thải của các Khu chế xuất, Khu công nghiệp…

Các tin khác:
Tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm  (14/6/2017)
Kế hoạch tập huấn cho các doanh nghiệp KCX, KCN thành phố năm 2017  (6/6/2017)
CÁC CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2017  (5/6/2017)
Thủ tướng chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra doanh nghiệp  (2/6/2017)
Các thiết chế công đoàn tại KCN, KCX  (1/6/2017)
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển  (31/5/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38433627