Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (12/3/2018 23:04)Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (9/3/2018 23:01)Kế hoạch xử lý chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh (6/3/2018 15:13)

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin (1/3/2018 15:05)

Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 153/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Các tin khác:
Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả  (28/2/2018)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm  (26/2/2018)
Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics  (6/2/2018)
Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  (5/2/2018)
Về việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh QHCT XD tỷ lệ 1/2000 Khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức  (5/2/2018)
Chính phủ ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt  (2/2/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39792984