Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN XỬ LÝ LIÊN THÔNG (15/5/2018 13:16)

Ngày 10/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục Đăng ký Kinh doanh chính thức triển khai Hệ thống thông tin xử lý liên thông trên phạm vi cả nước, tại địa chỉ https://lienthong.dkkd.gov.vnThông tư 02/2017/TT-BKHĐT về phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư nước ngoài. (15/5/2018 13:09)

Luật Đầu tư 2014 có nhiều điểm mới so với Luật Đầu tư 2004, trong đó nổi bật là quy định cải cách quy trình thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng bãi bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư...Phổ biến Quyết định số 18/2018/QĐ-Ttg ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội (15/5/2018 09:20)Lùi thời hạn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (11/5/2018 14:24)

Các tin khác:
Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2018.  (7/5/2018)
Cắt giảm 193 điều kiện kinh doanh chứng khoán, hải quan, thuế  (4/5/2018)
Thông tư số 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.  (2/5/2018)
Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa  (2/5/2018)
Người lao động cần trực tiếp tham gia công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp  (26/4/2018)
Chương trình phối hợp toàn diện trong bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó BĐKH  (23/4/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39792978