Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Giảm khai thác và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất

Giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất là nội dung quyết định 1242/QĐ-UBND vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 30/3/2018.

Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, giảm lưu lượng khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP còn 100.000 m3/ngày đêm, đồng thời thực hiện trám lấp các giếng hư hỏng, giếng không sử dụng, giếng không có giấy phép khai thác đúng kỹ thuật nhằm bảo vệ nguồn nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quan trắc và công bố chất lượng nguồn nước dưới đất, cảnh báo cho tổ chức, cá nhân đang khai thác nước dưới đất. Đồng thời trình Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cấp thẩm quyền ban hành vùng cấm khai thác nước dưới đất, áp dụng cho tất cả quy mô khai thác trên địa bàn. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với những trường hợp cấp phép khai thác nước dưới đất thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác.

Cùng đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước cấp của thành phố.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40433204