Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó tùy theo trách nhiệm, lĩnh vực của từng Sở, ngành, quận, huyện hay các đơn vị liên quan phải ban hành hướng dẫn để triển khai quyết định này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM, cho đến nay mới có 6 quận, huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; một số đơn vị, Sở, ngành chưa có văn bản hướng dẫn.

Bước đầu triển khai Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, theo ghi nhận của Sở TN&MT, một số quận, huyện còn lúng túng khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Để quyết định này đi vào đời sống, đảm bảo cho cơ quan nhà nước thực hiện việc tách thửa đúng quy định, Sở đề nghị UBND TP chỉ đạo các quận, huyện hoàn thành việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng năm, thành lập tổ công tác  liên ngành, ban hành quy chế giải quyết tách thửa đất.

Các quận, huyện phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QHKT) và các cơ quan có liên quan rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để xác định và công bố quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang, làm cơ sở tách thửa.  Rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng, điểm dân cư nông thôn để có cơ sở giải quyết tách thửa với trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp.

Sở QHKT phối hợp với các UBND quận, huyện rà soát đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và căn cứ quy định của Luật Quy hoạch để xem xét điều chỉnh, công bố quy hoạch theo quy định; thực hiện việc kiểm tra định kỳ các trường hợp tách thửa có hình thành đường giao thông, đảm bảo kết nối đồng bộ và phù hợp với quy hoạch. Đối với Sở Xây dựng, đề xuất UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn xác định trường hợp tách thửa phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoặc lập dự án đầu tư để thực hiện đầu tư dự án theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, thẩm quyền giải quyết…

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38809594