Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các Khu chế xuất, Khu công nghiệp

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường cũng như xử lý nước thải của các Khu chế xuất, Khu công nghiệp…

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường cũng như xử lý nước thải của các Khu chế xuất, Khu công nghiệp (KCX/KCN).

Nội dung kiểm tra

  • Rà soát kết quả công tác thu gom nước thải, công tác xả thải của các Doanh nghiệp;

  • Kiểm tra quá trình vận hành trạm XLNT (tất cả các giai đoạn); lấy mẫu nước thải sau xử lý, lấy mẫu nước thải tại điểm xả (đối với các khu có xây dựng hồ sinh học);

  • Kiểm tra công tác thu gom, lưu trữ và chuyển giao chất thải nguy hại cho các đơn vị có chức năng xử lý và các quy định khác có liên quan theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

  • Kiểm tra việc khắc phục các nội dung còn tồn tại của đợt kiểm tra trước.

  • Lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Nội dung và kết quả phân tích mẫu là cơ sở để tổng hợp và trình lãnh đạo Ban, đề xuất giải pháp xử lý (nếu phát hiện hành vi vi phạm).

Phòng quản lý Môi trường – Ban Quản lý có mời Phòng Tài nguyên và Môi trường các Quận/Huyện có KCX/KCN trên địa bàn cùng tham dự kiểm tra theo chế độ kiểm tra đột xuất. Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2017.

Ban Quản lý đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN cử đại diện có trách nhiệm để làm việc với Đoàn kiểm tra. Các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng quản lý Môi trường – Ban Quản lý để được hướng dẫn thêm./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35832277