Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Thực hiện thí điểm 3R tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương

Chương trình xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp 3R (giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng) đã được tái khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần thứ 2 Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh thí điểm chương trình 3R. Lần đầu tiên được triển khai cách đây hơn 5 năm nhưng bị tạm dừng do đơn giá của Thành phố cấp không đủ để tái chế. Tái khởi động, chương trình này được triển khai tại 6 tuyến đường và 1 khu dân cư với hơn 1.700 hộ dân tham gia.

Còn tại Bình Dương, 3R được thực hiện tại một số đơn vị môi trường. Ngoài việc truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phân loại rác tại nguồn, các đơn vị này đang đẩy mạnh tái chế chất thải thành phân hữu cơ và một số sản phẩm, mang lại cả hai lợi ích về kinh tế và môi trường.

Phương pháp 3R (giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng) được Nhật Bản và nhiều quốc gia thực hiện từ lâu nhằm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trên thực tế, chương trình này đã được thí điểm từ cách đây hơn 10 năm tại thành phố Hà Nội và một số địa phương, nhưng do thiếu đồng bộ trong các khâu nên chỉ được triển khai trong một thời gian ngắn.

Hiện nay, theo chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2020, khoảng 80% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc phải được thu gom và xử lý đảm bảo các yêu cầu về môi trường, trong đó đẩy mạnh việc xử lý tái chế rác thải thành phân hữu cơ vi sinh hoặc đốt rác để phát điện. Việc triển khai phương pháp 3R đang được đặt ra cấp thiết bởi phần lớn rác hiện này vẫn được chôn lấp thủ công, vừa lãng phí quỹ đất, vừa gây ô nhiễm môi trường.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40433191