Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hỗ trợ hoạt động Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tại địa phương

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Bộ Tài Nguyên & Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 5457/STNMT-VP-BGD chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường hỗ trợ hoạt động Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (BVTN&MT) – tên tiếng Anh là Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment (VACNE) trên địa bàn.

Theo đó, đề nghị Chi cục Bảo vệ Môi trường quan tâm hỗ trợ hoạt động Hội BVTN&MT Việt Nam trên địa bàn Thành phố phù hợp với tiêu chí, mục đích của Hội và theo quy định của pháp luật; Đồng thời chủ động theo dõi, hỗ trợ và quản lý hoạt động của Hội BVTN&MT Thành phố theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 426/TB-STNMT-VP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, đầu tháng 5/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2206/BTNMT-TCCB đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện cho việc thành lập các Hội BVTN&MT (tại các địa phương chưa có tổ chức); đồng thời, tạo điều kiện để Hội BVTN&MT tham gia các hoạt động tại địa phương phù hợp với tiêu chí, mục đích của Hội và theo quy định của pháp luật.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40432953