Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các công tác về:

 • Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 • Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

 • Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

 • Hướng dẫn và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm.

 • Cung cấp thông tin, số liệu và báo cáo về tình hình an toàn thực phẩm.

 • Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

 • Các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố trong công tác quản lý an toàn thực phẩm:

 • Phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm; triển khai hệ thống tự kiểm tra, nâng cao hiệu quả kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các khu chế xuất và công nghiệp.

 • Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm vận động 100% cơ sở có bếp ăn tập thể trong khu vực quản lý ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

 • Phối hợp cơ quan chức năng quy hoạch các khu chế xuất và khu công nghiệp còn quỹ đất dịch vụ đảm bảo địa điểm bố trí cơ sở cung cấp suất ăn sẵn đạt chuẩn, các doanh nghiệp có quy mô trên 1.000 suất ăn thì vận động thành lập bếp ăn tập thể tại chỗ, nâng cao chất lượng suất ăn nhằm đảm bảo suất ăn được an toàn cho người lao động.

 • Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong khu vực quản lý.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40486038