Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Thông tư số 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017, Bộ Công thương quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Những quy định kỹ thuật cần lưu ý như:

- Về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm (SP) dệt may không được vượt quá các giá trị sau:

   + 30mg/kg với SP dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;

   + 75mg/kg với SP tiếp xúc trực tiếp với da;

   + 300mg/kg cho SP không tiếp xúc trực tiếp với da.

- Về mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo: không vượt quá 30mg/kg.

Ngoài các quy định về hàm lượng formaldehyt và amin thơm, Thông tư 21 còn quy định các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại quy chuẩn này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 07/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 26/4/2018, quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyt sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40618946