Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Danh sách cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

Vừa qua, Cục Quản lý môi trường y tế đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế danh sách 38 cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, gồm có 12 đơn vị thuộc Bộ Y tế, 01 đơn vị trực thuộc Bộ ngành, 25 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và rút toàn bộ Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp trước đây trên website của Bộ Y tế.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin để các doanh nghiệp được biết và thực hiện (theo file đính kèm).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40433007