Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Khởi động giai đoạn 2 Dự án SPI-NAMA

Sáng 13/4/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khởi động cho giai đoạn 2 của Dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA).

Bắt đầu từ 2015, Dự án SPI-NAMA do Bộ TN&MT chủ trì, JICA hỗ trợ đã bước đầu triển khai; tiến hành thí điểm giảm phát thải khí nhà kính ở TP Hồ Chí Minh. Kết quả đạt được là xây dựng và thực hiện được một số dự án thí điểm về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và từng bước hoàn thiện các hướng dẫn về kiểm kê phát thải khí nhà kính, trọng tâm là xây dựng quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho một số lĩnh vực chủ yếu của TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp nối kết quả của giai đoạn 1, Dự án tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Hội thảo khởi động có sự tham gia của lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu, JICA, các Sở, ban, ngành của Tp Hồ Chí Minh, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về phương pháp tiếp cận, phương pháp đo đạc, kiểm tra, quản lý, giám sát, đánh giá nhằm tạo cơ sở khoa học vững chắc và tính khả thi của từng hoạt động cụ thể cấp thành phố trong giai đoạn 2018-2019. Ba vấn đề tập trung thảo luận là: Phân tích và đề xuất các chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu với ưu tiên trọng tâm là các cơ sở có mức phát thải lớn; thí điểm sử dụng hiệu quả năng lượng cho tòa nhà; Tiếp tục triển khai hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong giao thông; Thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp thành phố.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, TS. Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã đệ trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Theo đó đến năm 2030, Việt Nam cam kết sẽ cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2010 bằng nguồn lực trong nước. Mức cắt giảm có thể tăng lên đến 25% khi nhận được hỗ trợ thông qua hợp tác song phương, đa phương.

Để thực hiện được cam kết nêu trên, đòi hỏi sự có sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, từ Trung ương đến địa phương trong việc xây dựng, triển khai các chính sách liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực, kiến thức, kỹ năng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ phát thải khí nhà kính cũng như tiếp tục huy động các nguồn lực từ khối tư nhân cũng như từ các tổ chức quốc tế.

Theo TS. Trương Đức Trí, Bộ TN&MT được Chính phủ giao xây dựng dự thảo Nghị định lộ trình và phương thức cắt giảm phát thải khí nhà kính quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Dự kiến, sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, các nội dung như lộ trình, phương thức cũng như các quy định liên quan như chế độ báo cáo, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp quốc gia, cấp lĩnh vực, cấp ngành,.. sẽ được quy định một cách rõ ràng, minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cũng như trong việc đo đạc, báo cáo và thẩm tra đồng thời kêu gọi sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong thành phố.

TS. Masato Kawanishi, cố vấn cao cấp của JICA đánh giá cao sự hợp tác của Cục Biến đổi khí hậu và Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh trong việc tổ chức triển khai dự án SPI-NAMA và mong tiếp tục có sự hợp tác hiệu quả, thiết thực, góp phần đưa công tác quản lý, giám sát các hoạt động về biến đổi khí hậu ở Việt Nam ngày một hoàn thiện hơn.

  Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đặt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ chí Minh cần gợi mở các chính sách liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở thành phố; trách nhiệm, quyền lợi của các doanh nghiệp trong việc tham gia cắt giảm phát thải khí nhà kính, trách nhiệm đo đạc, giám sát, đánh và quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính…

Trong thời gian tới, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc hỗ trợ xây dựng hướng dẫn kỹ thuật, chính sách và nâng cao năng lực cho cấp địa phương, trong đó có Tp Hồ Chí Minh nhằm từng bước thực hiện hiệu quả lộ trình và phương thức cắt giảm phát thải khí nhà kính.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40450685