Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Ngày Doanh nhân Việt Nam – Để Doanh nghiệp Việt Nam thực sự là Động lực phát triển kinh tế đất nước

Năm 2016 đã được Chính phủ chọn là “Năm quốc gia khởi nghiệp”…

Năm 2016 đã được Chính phủ chọn là “Năm quốc gia khởi nghiệp”. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cũng xác định “Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đây chính là sự cụ thể hóa mạnh mẽ những cam kết từ Chính phủ trong việc kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thông điệp quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp đã dần được cụ thể hóa qua những chỉ đạo điều hành mạnh mẽ, quyết liệt trong thời gian qua.

Theo đó, hàng loạt điều kiện kinh doanh đã được Chính phủ rà soát, bãi bỏ và ban hành những Nghị định mới về điều kiện kinh doanh theo tinh thần Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trong quá trình xây dựng các Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục nhấn mạnh phải kiên quyết cắt bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, loại bỏ các giấy phép con; quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Hiện danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã giảm từ 267 xuống còn 214 ngành nghề, giảm được 53 ngành nghề.

Chính phủ đã xây dựng Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, trình Quốc hội để xem xét, thảo luận ngay trong kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV vào tháng 10 năm 2016.

Mới đây, Chính phủ đã đề nghị bỏ Điều 292 quy định về tội “cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông” trong Bộ luật Hình sự 2015, đáp ứng mong mỏi chính đáng của doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như của các doanh nghiệp đã, đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đó là một dẫn chứng trong hàng loạt chính sách mà Chính phủ thực thi để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển Việt Nam thành “quốc gia khởi nghiệp”.

Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ mạnh mẽ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sáng tạo, tạo động lực khởi nghiệp để đến năm 2020 Việt Nam có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38805699