Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư (8/1/2021 14:02)Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động (4/1/2021 17:39)Tuyên truyền quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (23/12/2020 17:16)Công văn số 8037/SXD-QLCLXD của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn (23/12/2020 17:12)

Các tin khác:
Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn nhà máy, xí nghiệp trong việc thực hiện Luật Lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc”  (11/12/2020)
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (25/11/2020)
Tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa  (18/11/2020)
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM THỜI KỲ 2021 - 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050  (2/11/2020)
Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh  (2/10/2020)
Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam  (22/9/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38806406