Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh (2/10/2020 09:50)Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam (22/9/2020 17:57)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngày 20/09/2020...Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) (3/9/2020 09:38)Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc (3/9/2020 09:35)

Các tin khác:
Hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh  (24/8/2020)
Hướng dẫn đăng ký cách ly y tế có thu phí cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh  (10/8/2020)
Truyền thông về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp  (6/8/2020)
Khuyến cáo các doanh nghiệp công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc trong tình hình mới  (5/8/2020)
Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các Khu chế xuất, Khu công nghiệp  (13/7/2020)
Từ ngày 12/5/2020, Cổng dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 06 dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do COVID-19  (12/5/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38544503