Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải bản dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại trang thông tin điện tử Cổng thông tin chính phủ nhằm lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quan lý) đã ban hành văn bản số 1696/BQL-MT ngày 28/6/2021 gửi đến Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN để triển khai, tổng hợp góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Thời hạn gửi ý kiến góp ý Dự thảo về Ban Quản lý – Phòng Quản lý Môi trường đến hết ngày 09 tháng 07 năm 2021./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45343811