Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Mời dự tập huấn khảo sát trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp thuộc KCX Tân Thuận; KCN Cát Lái, Hiệp Phước (7/7/2017 14:30)V/v triển khai thực hiện Công văn số 3477/PCCC-P2 ngày 22/6/2017 của Cảnh sát PCCC Thành phố (5/7/2017 16:38)Kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tại các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (26/6/2017 14:56)Cung cấp các số liệu liên quan đến khối lượng hàng hóa của doanh nghiệp KCX – KCN Thành phố Hồ Chí Minh (4/4/2017 10:51)

Các tin khác:
Kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trong khu chế xuất – khu công nghiệp  (28/3/2017)
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm  (21/3/2017)
Tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động  (13/2/2017)
Thông tin đến các Công ty hạ tầng về thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  (20/1/2017)
Triển khai thực hiện Văn bản số 14466/BGTVT-QLXD ngày 05/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải  (13/1/2017)
Góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động  (3/1/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38534057