Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Hỗ trợ thống kê tình hình vận chuyển công nhân tại doanh nghiệp KCX - KCN (4/4/2018 15:14)Thông báo Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ của Lãnh Đạo Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (2/4/2018 14:27)Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ (26/3/2018 15:51)Biểu mẫu báo cáo theo Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý và các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-CN (18/12/2017 13:08)

Các tin khác:
Cấp tài khoản cho dự án FDI để thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trực tuyến  (5/12/2017)
Về thực hiện và gửi báo cáo tài chính, thống kê năm 2017 của các dự án đầu tư tại các KCX-KCN Thành phố  (5/12/2017)
Các loại báo cáo và biểu mẫu các dự án đầu tư tại các KCX-KCN phải thực hiện và gửi đến Ban Quản lý theo quy định  (4/12/2017)
Thực hiện báo cáo năm 2017 của Doanh nghiệp các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố.  (2/10/2017)
Quy định mới về Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/10/2017  (31/8/2017)
Kế hoạch tổ chức khen thưởng nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (1992 – 2017)  (29/8/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38533958