Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Những quy định có hiệu lực từ 1/10/2010 (26/10/2010 10:25)

1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH Ngày 13/8/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH. Theo đó, các hình thức xử phạt chính bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền (mức phạt tiền tối đa lên đến 30 triệu đồng); hình thức xử phạt bổ sung gồm: tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm Luật BHXH. Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.THÔNG BÁO CUỘC GIAO LƯU DOANH NGHIỆP DƯỢC ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM (12/10/2010 17:08)

Hội đồng xúc tiến xuất khẩu dược phẩm Ấn Độ, New Dehli (Pharmexcil) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức cuộc họp giao lưu doanh nghiệp dược Ấn Độ và Việt Nam nhằm giới thiệu – tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm đại lý hoặc các loại hình kinh doanh khác.HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ: “NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP” (12/10/2010 17:03)

Thực hiện Kế hoạch 2046/KH-UBND ngày 11/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai Bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố năm 2010; Kế hoạch 8990/KHPH-SLĐTBXH-STP ngày 23/9/2010 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp về tổ chức Hội thi tìm hiểu Pháp luật Bảo hiểm thất nghiệp với chủ đề : “Người lao động với Bảo hiểm thất nghiệp”.Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2010 (12/10/2010 16:50)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2010 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản phối hợp cùng các Sở, ngành của thành phố phát động với mục đích phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo, cải tiến trong lao động, đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp hữu ích, kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất và đời sống, thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật của thành phố, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Các tin khác:
Quy định về hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử, hóa đơn đặt in  (5/10/2010)
Quy định mới  (9/9/2010)
THÔNG BÁO MỞ LỚP “ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG"  (31/8/2010)
Khen thưởng hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010  (24/8/2010)
QUY ĐỊNH VAY NGOẠI TỆ THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NGOÀI KCX  (12/8/2010)
TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI-BẢO HIỂM Y TẾ-BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  (6/8/2010)
Các trang: 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38649447