Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Hướng dẫn khen thưởng năm 2011 (5/1/2012 08:20)Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2012 (30/12/2011 08:10)

Từ ngày 01/01/2012, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH.Mời tham dự giao thương trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ngày 27/12/2011 (26/12/2011 16:02)

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCX – KCN tại thành phố Hồ Chí MinhNGHIÊM TÚC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 87/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ (26/12/2011 15:44)

Ngày 28/5/2007, Chính phủ đã ra Nghị định 87/2007/NĐ-CP về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty TNHH. Mục đích thực hiện dân chủ trong công ty nhằm:

Các tin khác:
THÔNG BÁO THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ  (15/12/2011)
NHU CẦU TUYỂN DỤNG tháng 12/2011  (30/11/2011)
Tổ chức xét chọn Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2011  (24/11/2011)
Buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và Lãnh đạo Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh  (22/11/2011)
Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển  (15/11/2011)
QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC  (11/11/2011)
Các trang: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40624956