Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục các loại phế liệu được phép nhập khẩu (16/4/2012 14:08)Tham dự Hội thảo “Cơ hội xuất khẩu sang Hoa Kỳ và những yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, dược phẩm đối với hàng nhập khẩu” (13/4/2012 08:42)

Nhằm mục đích phổ biến và giới thiệu về những thay đổi mới về Luật vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Hoa KỳLịch Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân năm 2012 (12/4/2012 09:00)Thông báo về đợt Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (6/4/2012 10:32)

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, ngày 23/3/2012 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Các tin khác:
Về công tác tổ chức nhân sự  (28/2/2012)
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012  (21/2/2012)
Khai trương trang thông tin điện tử Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Bộ Công Thương  (13/2/2012)
Báo cáo thực hiện quyền kinh doanh xuất khầu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa  (3/2/2012)
Danh sách các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường  (2/2/2012)
Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  (16/1/2012)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38533992