Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Biểu mẫu Báo cáo giám sát môi trường định kỳ và Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Chủ nguồn thải chất thải nguy hại định kỳ (14/6/2012 08:02)Khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ năm 2006 - 2011 (13/6/2012 08:27)Thống kê tình hình người lao động dân tộc thiểu số trong nước đang làm việc tại các KCX – KCN TP.HCM (5/6/2012 13:27)Yêu cầu các DN thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về công tác an toàn – vệ sinh lao động (5/6/2012 08:57)

Các tin khác:
Thông báo số 1050/BQL_KCN_HCM ngày 22/5/2012 của Ban quản lý về việc đề nghị doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình hoạt động hiện nay  (24/5/2012)
Thông báo về việc tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2013 thuộc Chương trình Hóa dược.  (22/5/2012)
HỘI NGHỊ “Triển khai chương trình tiết kiệm điện và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp công nghiệp”  (16/5/2012)
Tham dự Hội thảo với chủ đề: “Nhượng quyền thương mại – Xu hướng phát triển mới, cơ hội và tiềm năng”.  (10/5/2012)
Biểu mẫu báo cáo tình hình triển khai xây dựng KCN-KCX TP.HCM  (9/5/2012)
Tham gia Buổi giao thương với các doanh nghiệp Hàn Quốc  (19/4/2012)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38431573